O nás

Podnikanie bolo založené v roku 1989. Hlavné zameranie činnosti bola výroba a oprava pomníkov pre obyvateľstvo.
V roku 1991 bola založená firma TONEKA kamenosochárstvo. V roku 1999 sme založili terajšiu prevádzkareň na ulici Bratislavská 76, kde firma do dnešného dňa prevádza svoju činnosť.
Počas 35. ročnej praxe (do roku 1989 ako zamestnanec v mestskej firme a od roku 1989 ako zakladateľ a majiteľ) som zdokonaľoval svoje vedomosti v obore kamenosochárstvo.
Postupným zavedením výpočtovej techniky aj do kamenárskeho remesla sme zaviedli okrem iného pieskovanie do kameňa a skla.
Vrcholom tejto činnosti je nová služba veľkoplošné fotogravírovanie pre náhrobné kamene. Táto služba bola naplno rozbehnutá v roku 2010 vo februári.
Svoju činnosť hodláme rozšíriť v rámci fotogravírovania na výrobu firemných nápisových tabúľ (firemných znakov) z prírodného materiálu ako žula.

Copyright Toneka © 2010 webdesign jTECH

Linky na ine stranky: Kramix s.r.o.Lekárska služba prvej pomoci v Komárne